Ingo Swann

Ingo Swann’s Penetration (Remote Viewing The “Moon” and UFO MotherShip-15) with Daz Smith

#RemoteViewing #TheMoon #TheSpirit #TheGrace #TheCosmicBreath #UniverseVersusUInVerse #ExploringYourself #InTheCosmicGameWithAmnesia #TheMentalProgramGame #EverythingIsProgram Daz Smith is the editor and publisher of Eight Martinis: The State of the Art of Remote Viewing. He is author of Surfing the Psychic Internet, CRV: Controlled Remote Viewing,… Read More ›

NÜÜD MÜÜGIL KA PABERVERSIOON “Kaugvaatluse käsiraamatust. Õpime kaugvaatlema! TDS-meetod”

20. sajandi 70ndatest 90ndate keskpaigani töötati erinevate koodnimede all läbi viidud salajases sõjalises programmis koostöös Stanfordi Uuringute Instituudiga välja mõistusetehnoloogia Kaugvaatlus, mille eesmärgiks oli kaugel asuvatelt sihtmärkidelt informatsiooni kogumine. 1995. aastal avalikustati president Clintoni korraldusega selle programmi kohta üle 90… Read More ›

TASUTA! “KOORDINAATIDEL PÕHINEVA KAUGVAATLUSE TREENINGU KÄSIRAAMAT”

“Koordinaatidel Põhineva Kaugvaatluse Treeningu Käsiraamat” on soovitatav hankida neil, kel on algteadmised struktureeritud kaugvaatlusest või on lugenud eesti keeles ilmunud raamatut „Kaugvaatluse Käsiraamatu esimest osa. TDS-meetod”. Samas on käesolev treeningu käsiraamat mõeldud huvi äratamiseks ka neile, kel pole mittemingisuguseid teadmisi… Read More ›